NIET ALLEEN, MAAR SAMEN


Waar wij voor staan, is dat ouderen er niet alleen voor komen te staan. Dat er aan ze gedacht wordt en worden geholpen. Eenzaamheid onder ouderen is een groeiend probleem en daar willen wij graag  wat aan doen. Dit doen we door ouderen de mogelijkheid te bieden om samen met elkaar te wonen, gemeenschappelijk te kunnen optrekken, maar ook te worden ondersteund.

SLIMMIGHEDEN


In het Eindeloos Wonen concept worden gemeenschappelijke ruimtes beschikbaar gesteld voor uiteenlopende voorzieningen. Zo kan men denken aan  een gym, maar ook een ruimte waar bijvoorbeeld de fysiotherapeut of een thuiskapper zich kan (tijdelijk) vestigen.  

MET HET OOG OP VOLGENDE GENERATIES


Wij kiezen voor eerlijke, duurzame materialen die goed zijn voor het milieu of die hergebruikt zijn. Maar ook kiezen wij ervoor om spullen met elkaar te delen. Zo kan er bijvoorbeeld een elektrische deel-auto worden gedeeld, is er gereedschap voor algemeen gebruiken en is er natuurlijk een gezamenlijke ladder!

Het is ook van belang dat de doorstroom van woningen wordt bevorderd, aangezien ouderen vaak in te grote woningen wonen waar jonge gezinnen graag in zouden willen trekken.

HET IS OVERAL MOGELIJK


Het concept is vrijwel overal mogelijk. Het kan worden ingepast in een leegstaand kantoor, worden geplaatst als nieuwbouw, als appartementencomplex of in een hofje. Wat wij wel belangerijk vinden, is dat het wordt geplaatst dichtbij voorzieningen, zoals winkels, gezondheidscentra en het openbaar vervoer.