WAT IS EINDELOOS WONEN?


Wellicht de belangrijkste opgave bij de toenemende vergrijzing in Nederland is de behoefte aan geschikte, levensbestendige woonvormen. Ouderen kunnen en willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen en hebben over het algemeen weinig zorg nodig. Maar daar is dan wel een woonomgeving voor nodig waar precies de juiste ondersteuning gegeven kan worden op momenten en manieren die aansluiten op de individuele behoeftes. Daarnaast willen ook ouderen de regie over hun woonbeleving graag in eigen hand houden.

 

Eindeloos Wonen sluit naadloos op deze behoefte aan. De naam zegt het al: er kan eindeloos worden gewoond. Het eindeloos slaat niet alleen op de tijd dat er gewoond kan worden, maar zeker ook op de kwaliteit en duurzaamheid van het wonen. Dit initiatief kent voor alle betrokkenen alleen maar kansen. Eindeloos Wonen heeft de optie om gerealiseerd te worden binnen het beproefde CPO concept: Collectief Particulier Opdrachtgeverschap.

VOOR WIE?


Eindeloos Wonen is bedoeld voor mensen die graag zolang mogelijk zelfstandig willen blijven wonen, saamhorigheid en geborgenheid willen ervaren en ook iets voor de woongemeenschap willen betekenen. Kortom met respect nabuurschap willen ervaren en uitstralen. Er zijn geen leeftijdsgrenzen aan gebonden, maar het project is bij uitstek geschikt voor de wat oudere generatie, vanaf bijvoorbeeld zo’n 60 jaar.

 

Bij het nabuurschap denken we aan sociale interactie, dus een kopje koffie drinken bij je buurman. Maar ook aan kleine hand- en spandiensten: een keertje boodschappen doen voor je zieke buur of een helpende hand bieden bij een technisch probleem. Het gaat expliciet niet om structureel verlenen van ziekenzorg.

NIEUWBOUW 

APPARTEMENTEN


In het Eindeloos Wonen concept worden ruimtes beschikbaar gesteld voor uiteenlopende voorzieningen. Zo is er een gym, maar ook een ruimte waar bijvoorbeeld de fysiotherapeut of een thuiskapper zich kan vestigen.  

TRANSFORMATIE

PROJECTEN


In het Eindeloos Wonen concept worden ruimtes beschikbaar gesteld voor uiteenlopende voorzieningen. Zo is er een gym, maar ook een ruimte waar bijvoorbeeld de fysiotherapeut of een thuiskapper zich kan vestigen.  

NIEUWBOUW

HOFJES


In het Eindeloos Wonen concept worden ruimtes beschikbaar gesteld voor uiteenlopende voorzieningen. Zo is er een gym, maar ook een ruimte waar bijvoorbeeld de fysiotherapeut of een thuiskapper zich kan vestigen.  

Het initiatief team is al geruimte tijd bezig om een Eindeloos Wonen® concept in Almere te realiseren. Er zijn imiddels meer dan twintig huishoudens ingeschreven die ontzettend graag de stap willen maken, maar het is gewoon erg moeilijk te zijn om geschikte bouwgrond of een transformatie object te vinden. 

Middels de onderstaande knop, kunt u het presentatiedocument (pdf) inzien welke wij aan de Gemeente hebben gepresenteerd.

ALMERE

...op zoek naar mogelijkheden

HET STARTPUNT


De initiatiefgroep wilde aanvankelijk een hofje creeëren in Almere en heeft Qupix® gevraagd een concept ontwerp te maken. Het resultaat bestond uit drie type, ruim opgezette woningen geplaatst rondom een binnentuin. Op de hoekpunten van het hof zijn appartementen gesitueerd met woningen en vrij invulbare functies. 


Helaas heeft dit project nog geen doorgang kunnen vinden in verband de grondschaarste.

HET TEAM

Pepijn van de Staak

ARCHITECT

Vanaf het begin betrokken bij de ontwikkeling van Eindeloos Wonen® en een groot  voorstander van het woonconcept. Hij vind dan ook dat een dergelijke woonvorm eenzaamheid onder ouderen kan verzachten en een grote bijdrage kan gaan leveren in een duurzamere maatschappij.

Jan Albert Blaauw

COMMUNICATIE

Jan-Albert Blaauw heeft uitgebreide ervaring in corporate communicatie op zowel Europees als nationaal vlak met name in de agri-food sector. Geland in Almere Oosterwold en als korte keten adept nu volledig gefocust op duurzaamheid en projecten die maatschappelijke meerwaarde hebben. In korte tijd ras-Almeerder geworden en een kostbaar netwerk opgebouwd in deze stad die zoveel potentie heeft.

Remy Carton

INITIATIEFNEMER

Woont sinds 1980 in Almere en is inmiddels gepensioneerd.

Hij werkte ruim 42 jaar als verkeerskundige bij de gemeente Amsterdam en heeft als vrijwilliger bij meerdere verenigingen bestuursfuncties vervuld.

Sinds 2018 is hij initiatiefnemer voor het realiseren van een bijzonder woonconcept in Almere.