WAT IS EINDELOOS WONEN?


De naam zegt het al: er kan eindeloos worden gewoond! Het eindeloos slaat niet alleen op de tijd dat er gewoond kan worden, maar zeker ook op de kwaliteit van wonen.

EindeloosWonen heeft de optie om gerealiseerd te worden binnen het beproefde CPO-concept: Collectief Particulier Opdrachtgeverschap.

De toekomstige bewoners zijn ook de opdrachtgevers en geven Eindeloos Wonen de opdracht het project te ontwerpen en te begeleiden.

Eindeloos Wonen treedt tijdens het bouwproces op namens de groep opdrachtgevers, als gedelegeerd opdrachtgever. Na oplevering zal Eindeloos Wonen nauw betrokken blijven om uiteenlopende diensten aan te bieden.

Zo zal Eindeloos Wonen zorgdragen voor het regelen van het onderhoud, onderhoudsplanningen maken, initiëren van activiteiten etc.

Kortom, bewoners bijstaan en ontzorgen!

VOOR WIE?


Eindeloos Wonen is bedoeld voor mensen die graag zolang mogelijk zelfstandig willen blijven wonen, saamhorigheid en geborgenheid willen ervaren en ook iets voor de woongemeenschap willen betekenen. Kortom, nabuurschap willen ervaren en uitstralen. Bij het nabuurschap denken we aan sociale interactie, dus een kopje koffie drinken bij je buurman, maar ook aan kleine hand- en spandiensten: een keertje boodschappen doen voor je zieke buur, of een helpende hand bieden bij een technisch probleem. Structureel verlenen van ziekenzorg wordt niet geboden, maar wel zorgdiensten en faciliteiten zoals een gym, pedicure, haarverzorging, fysiotherapie etc. Dit allemaal in samenspraak met de bewoners. Het concept is bij uitstek geschikt voor de wat oudere generatie vanaf 60 jaar.

NIEUWBOUW 

APPARTEMENTEN


Het Eindeloos Wonen concept past natuurlijk fantastisch in nieuw te realiseren woningen en of appartementen. Groot voordeel hiervan is dat het collectief van opdrachtgevers gezamenlijk met Eindeloos Wonen vanaf schets kunnen gaan vormgeven. 

TRANSFORMATIE-

EN RENOVATIE

PROJECTEN


Gebouwen die bijvoorbeeld nu nog een kantoorpand zijn en dichtbij voorziening zijn gelegen, kunnen interessant zijn om te 'transformeren'. Dit betekent de functie aan te laten passen van kantoor- naar woonfunctie. 

Maar ook leegstaande en of verouderde panden kunnen interessant zijn om die te renoveren / revitaliseren en voor bewoning geschikt te maken.

DIVERSE

(ZORG) VOORZIENINGEN


In het Eindeloos Wonen concept worden ruimtes beschikbaar gesteld voor uiteenlopende voorzieningen.

Te denken valt aan een gym, maar ook een ruimte waar bijvoorbeeld de fysiotherapeut of een thuiskapper zijn of haar diensten kan aanbieden.

Het initiatief team is al geruimte tijd bezig om een Eindeloos Wonen® concept in Almere te realiseren. Er zijn imiddels meer dan veertig huishoudens ingeschreven die ontzettend graag de stap willen maken. Wij willen natuurlijk zo snel mogelijk van start gaan, maar het is erg moeilijk om bij de gemeente in aanmerking te komen voor geschikte bouwgrond, transformatie- of renovatie panden. 

Middels de onderstaande knop, kunt u het presentatiedocument (pdf) inzien welke wij eind 2021 aan de Gemeente hebben gepresenteerd.

ALMERE

...op zoek naar mogelijkheden

HET STARTPUNT


De initiatiefgroep wilde aanvankelijk een hofje creëren in Almere en heeft Qupix® gevraagd een concept ontwerp te maken. Het resultaat bestond uit drie typen, ruim opgezette woningen, geplaatst rondom een binnentuin. Op de hoekpunten van het hof zijn appartementen gesitueerd voor bewoning en vrij invulbare functies. 

 

Helaas heeft dit project nog geen doorgang kunnen vinden in verband met de grond schaarste.

HET TEAM

Pepijn van de Staak

ARCHITECT

Vanaf het begin betrokken bij de ontwikkeling van Eindeloos Wonen® concept en vindt dat dergelijke woonvormen de toekomst hebben. Dit onder meer om de eenzaamheid onder ouderen te verzachten maar ook om een bijdrage te leveren aan een duurzamere, slimmere en vooral gezelligere maatschappij.

Remy Carton

INITIATIEFNEMER

Woont sinds 1980 in Almere en is inmiddels gepensioneerd.

Hij werkte ruim 42 jaar als verkeerskundige bij de gemeente Amsterdam en heeft als vrijwilliger bij meerdere verenigingen bestuursfuncties vervuld.

Sinds 2018 is hij initiatiefnemer voor het realiseren van een bijzonder woonconcept in Almere.